28 Yıllık tecrübe ile konuşma hizmeti!

line
  • Lokasyon

  • Aydın, Türkiye

line

Kurumsal

Kurumlar arası iletişimde standart sağlanması,
• Planlanan ortak veri merkezi/merkezlerinin dâhil edilmesi,
• Kurumlar arası ortak uygulamalar ve e-Devlet uygulamalarının güvenli kullanılabilmesi,
• Kamu kurumlan arasında mevcut durumda internet üzerinden gerçekleştirilen bulut uygulamalarının internetten bağımsız daha güvenli olarak sağlanması,
• Kamu kurum ve kuruluşlarının daha güvenli bir ağ (internete kapalı, fiziksel ve siber saldırılara karşı daha güvenli sanal bir ağ) üzerinden haberleşmelerinin sağlanması.

KamuNet’le ilgili Başbakanlık Genelgesine göre (3 Aralık 2016), Türk Telekom’la imzalanan Protokol’le başlayan VPN kurulması işi, '… kamu tarafından yeni güvenli bir altyapı sağlanıncaya kadar …' dır

Dünyadaki tüm sektörlerin teknoloji altyapılarını geliştirmelerini ve müşteri deneyimini kusursuz hale getirebilmeleri, rekabet edebilmelerinin çok önemli bir ön koşulu olarak ortaya çıktı. Telekomünikasyon sektörü için teknoloji ise, var olmanın tek koşulu. Teknolojik altyapı ve hizmet kalitesi, telekomünikasyon sektörünün tüm zamanlardaki önceliği olarak ana başlığı oluşturuyor. Örneğin ağ bağlantısı düne kadar sadece bir “problem” idi; bugün ise insan yaşamı üzerinde tehlike yaratabilecek bir öneme sahip. Süreç henüz tamamlanmamış olabilir ama çok yakın bir gelecekte her şeyin ve herkesin birbirine bağlantılı hale geleceğini görebiliyoruz. Kaliteli bir bağlantı altyapısı, yaşamın kesintisiz ve tehlikesiz sürmesini sağlayacak ana faktör. Giderek artan ağ trafiği ve birbirine bağlı cihaz sayısı, telekomünikasyon sektörünün tüm sektörlerin önünde olmasını gerektiriyor. Gerekli hızı ve bant genişliğini sağlamak, ağlarını 5G teknolojisine yükseltmek, tüm bu yatırımlarla eş zamanlı olarak müşteri sayılarını korumak ve en iyi müşteri deneyiminden taviz vermemek telekomünikasyon sektörünün ilk adımları olmalı. Yatırımlar müşteri deneyimini, müşteri deneyimi ise pazar paylarını doğrudan etkiliyor. Nesnelerin İnterneti işte bu noktada devreye giriyor. Telekomünikasyon şirketleri, çok geniş bir alana yayılan ulusal ve bölgesel ağları sürekli izleyerek bilgi almak, oluşan problemleri raporlamak, çözmek, insanlara bağlı bakım ve onarım maliyetlerini düşürmek için Nesnelerin İnternetinden faydalanmak zorunda.

Tüm dünyanın odağında olan büyük verinin ise, telekomünikasyon şirketleri için farklı bir anlamı var. Üstelik büyük verinin önemli bir kısmının oluşumunu, telekomünikasyon sektörünün sağladığını belirtmek gerekiyor. Müşterinin kişisel verilerini bir kenara koyacak olursak, telekomünikasyon kuleleri ve mobil ağların sistem günlükleri, vakalar ve performans ölçümleri gibi, ağ operasyonunun ürettiği dev veri kaynaklarına sahipler. Telekomünikasyon sektörü oyuncularının ellerindeki değerli veriyi kullanmalarının zamanı geldi. Telekomünikasyon sektörünü yarına taşıyacak olan çözümlerin tamamı, bu verinin titizlikle analiz edilerek sisteme dahil edilebilmesine bağlı. Mobil teknolojiler, bulut teknoloji, Nesnelerin İnterneti, yapay zeka, dijital ödemeler ve tüm yenilikçi çözümlerin temelinde büyük verinin analizi bulunuyor. Bu nedenle telekomünikasyon sektörünün geleneksel düşünme lüksü yok. Tüm dünyanın birbirine bağlanacağı vizyonda, jeopolitik karmaşa ortamının da etkisiyle ortaya çıkan siber güvenlik endişeleri kritik bir öneme sahip. Telekomünikasyon şirketleri, ağları üzerinden gerçekleşen kişisel, ticari ve resmi bağlantıların tamamında sorumluluk sahibi konumunda bulunuyor. E-devlet uygulamaları, bankacılık sistemleri, birbiriyle konuşan tıbbi cihazlar, dijital üretim sistemleri, bağlanabilirlik teknolojisi barındıran araçlardan söz edilen geleceğin ortamında, ağların güvenliğini sağlamak, olası sızıntı ve saldırılara karşı dayanıklı ağlar

image

7/24 Hizmet

image

Müşteri Memnuniyeti

image

Global Başarı

image

En Ucuz Sunucular