28 Yıllık tecrübe ile konuşma hizmeti!

line
  • Lokasyon

  • Aydın, Türkiye

line


Satın Alma İşlemleri Nasıl Başlatılır?

Dünyanın bağlantı haritasını incelediğimizde 104 ülkede, genç nüfusun yüzde 80’den fazlasının online olduğunu görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde 15-24 aralığındaki nüfusun internet kullanımı yüzde 94, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 67, en az gelişmiş ülkelerde ise yüzde 30 seviyesinde bulunuyor. Çevrimiçi 830 milyon genç insanın 320 milyonu, yani yüzde 39’u Çin ve Hindistan’da bulunuyor.

Mobil geniş bant abone sayısı son yıllarda gösterdiği artışla 2017 yılı sonunda küresel olarak 4,3 milyar düzeyine ulaşacak. Gelişmiş ülkelerde mobil geniş bant abone oranları, gelişmekte olan ülkelere oranla iki kat daha fazla. Küresel olarak sabit geniş bant abonelikleri 2012 yılı sonunda 650 milyon düzeyinde iken 2017 sonunda bu rakam 970 milyonu aştı. Böylece gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki oranlara baktığımızda, gelişmiş ülkelerde yüzde 31 oranında sabit geniş bant aboneliği varken, gelişmekte olan ülkelerde bu oran sadece yüzde 9. Mobil geniş bant abonelik hızındaki artışın en önemli sebebi, mobil geniş bant fiyatlarının 2013-2016 yılları arasında sabit geniş bantla kıyaslandığında yarıya düşmüş olması. Tüketici daha kolay satın alacağı mobil bant genişliğini seçiyor. Az gelişmiş ülkelerde, sabit bant genişliği, giriş seviyesindeki bir mobil bant genişliğine göre 2,6 kat daha pahalı. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki sabit geniş bant ve mobil geniş bant fiyatları arasında fark yarı yarıya gerçekleşiyor. Not:167 ülke verileriyle hazırlanan basit ortalamalara dayanmaktadır. Fiyatlar, minimum düzeyde 1 GB’lık aylık veri kullanımı olan giriş seviyesi internet paketlerini yansıtmaktadır. Piyasa döviz kurları yerine satın alma gücü paritesi dönüşüm faktörleri kullanılarak hesaplanan dolar bazlı uluslararası fiyatları ifade eder. Fiber bağlantıların artmasıyla yüksek hızlı kablolu internet abonelikleri de arttı. Tüketiciye 10 MB/saniye üzerinde sabit internet bağlantısı olanağı sunan Çin, gelişmekte olan ülkelerin yüksek hızlı abone sayısı artışına yüzde 80 oranında etki ediyor.

BTK’nın 2017 3. çeyrek verilerine göre Türkiye’de elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren toplam işletme sayısı Kasım ortası itibariyle 460. Bu rakam 2016 yılının aynı döneminde 615 idi. Sektörde faaliyet gösteren firma sayısında yüzde 33’lük bir azalma yaşandı. Bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 2016 ilk 3 çeyreğinde 994 iken, 2017 ilk 3 çeyreğinde yüzde 22’lik bir daralma ile 812’ye düştü.

2016 yılı 3. çeyrek sonuçlarıyla siyasi çalkantılı bir döneme giren Türkiye ekonomisi, ciddi bir düşüş yaşamıştı. Telekomünikasyon sektörü ise 2015’in 4. çeyreğinde ivme kazanan büyümesiyle ekonominin genelinden hızlı büyümeye devam etti. Türkiye ekonomisinin daraldığı 2016 3. çeyrekte bile telekomünikasyon sektörü büyümesini sürdürdü. Sektörün gücünü ve doğal potansiyelini ortaya koyan büyüme sonuçlarında Nisan 2016’da 4.5 G teknolojisine geçilmesinin önemli bir payı var.

2016 4. çeyreğinde hız kazanan sektör büyümesi - 2016 3. çeyreği bir istisna oluşturmakla birlikte - 2017’nin 4. çeyreğine kadar hızlanarak devam etti.


Çok görevli konuşma paketleri ile ilgili bilgiler

Almanya’da standart telefon hizmetleri sunan işletmeci sayısı 240’dır. Yerleşik işletmeci Deutche Telekom sabit şebekede ve genişbant pazarında hâkim durumdadır. Ancak diğer işletmeciler Mobilcom, BT Global Services, Arcor ve Debitel pazar paylarını arttırmaktadır. Almanya mobil pazarı Avrupa’daki en büyük pazardır. Mobil kullanıcı sayısı 2007 yılının üçüncü çeyreği itibariyle 93 milyon civarındadır. Penetrasyon oranı %100’den fazladır. Pazarda dört işletmecinin hâkimiyeti söz konusudur. Mobil pazarın 2007 yılında % 9,6 büyüdüğü tahmin edilmektedir. Sektörün hızlı büyümesinde Mobil Sanal Şebeke Operatörlerinin etkisi büyüktür. Almanya’da 3G hizmetlerini vermek üzere 2000 yılında 6 adet 3G lisansı verilmiş ancak verilen lisanslardan 2 tanesi düzenleyici otoriteye geri iade edilmiştir. Verilen lisansların süresi 20 yıldır. 3G abone sayısı 2007 yılı sonu itibariyle 11,5 milyon civarındadır. Bu rakam toplam mobil abone sayısının % 12,2’sine denk gelmektedir. 2012 yılında 34 milyon 3G abonesine ulaşılması beklenmektedir. BnetzA Genişbant Sabit Telsiz Erişim hizmeti verilmesi için 2006 yılında 3,5 GHz frekans bandında (Bölgesel farklılıklarla birlikte 3.410–3.452 GHz ve 3.510–3.552 GHz mümkün) 28 bölgede (Almanya’nın tamamını kapsayan) her bir bölge için 4 lisans vermiştir. Her bir bölgede 2 x 21 MHz de 4 lisans bulunmaktadır. İhale yöntemi kullanılmıştır. Lisans süresi 31 Aralık 2021 tarihinde dolmaktadır. 2007 yılında Deutche Telekom ADSL2+ şebekesi üzerinden IPTV hizmeti vermeye başlamıştır. IPTV hizmeti vermesi Deutche Telekom’un coğrafi kapsama alanını arttırmıştır. 2007 yılı sonunda 17 milyon hane halkı ADSL2+ şebekesiyle kapsama altına alınmıştır. Kasım 2007 tarihinden itibaren de Deutche Telekom’un en büyük rakibi Acror kendi IPTV paketini piyasaya sürmüştür2 .

ABD’nin yüzölçümü 9.161.923 km2 olup toplam nüfusu Temmuz 2007 tarihi itibariyle 301.139.947 olarak tahmin edilmektedir. ABD kişi başı 46.000 Dolarlık GSMH ile dünyanın en büyük ve teknolojik olarak en güçlü ekonomisi pozisyonundadır. ABD’nin satın alma gücüne göre 2007 yılı tahmini GSMH’si 13,86 trilyon Dolardır. GSMH’nin sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise % 0,9 tarım, % 20,6 sanayi ve % 78,5 hizmetlerin payı olduğu görülmektedir. ABD’de telefon aboneliğinin yayılma oranı 2007 sonu itibariyle % 95’tir.(1 yıllık artış % 0,4’tür). Bu da 111,7 milyon aboneliğe tekabül etmektedir. En düşük yayılım oranı % 93,2 ile Mississippi’de, en yüksek yayılım ise % 98 ile Vermont’tadır. Amerika’da telekomünikasyon sektöründe teknolojik dağılım aşağıdaki tablolarda özetlenmektedir. Buna göre kablo ve ADSL teknolojilerinin genişbant telekomünikasyon hizmetlerinde en çok kullanılan platformlar olduğu görülmektedir.80’li yıllardan önce haneler ve iş çevresi yerel telefon şirketlerini seçmek için fazla bir seçeneğe sahip değildi. 80’li yıllarda rekabetçi erişim sağlayıcılar (CAP) kendi kablo şebekeleri üzerinden iş yeri kullanıcılarına hizmet sunmak için pazara girmeye başladılar. Bir dereceye kadar da kendi müşterileri arasındaki yerel telefon görüşmelerini taşımaya başladılar. 90’lı yıllarda CAP’lar ve kablo TV şirketlerinin iştirakleri ile uzak SAS Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Pazarları Raporu 2008 15 mesafe şirketlerinin yerel hizmet bölümleri dâhil şirketler yerel telefon hizmetlerini daha geniş bir kapsamda sunmaya başladılar. Büyük şehirlerde faaliyet gösteren şirketler hizmetlerini daha küçük şehirlere taşımaya başladılar. Bazı şirketler ise daha başlangıcında küçük şehirler üzerinde yoğunlaştı. Yeni rekabetçi firmalar CLEC (local exchange carriers) olarak adlandırılmaya başlandı. 1996 Telekomünikasyon Yasası ile rakip şirketlerin yerel telefon hizmeti pazarına girmesinin önü iyice açılmış oldu. Yasa bunun için 3 araç getiriyordu. Birincisi CLEC’ler yerleşik LEC’lerin (local exchange carriers) hizmetlerini tekrar satabilir. İkincisi CLEC’ler yerleşik LEC’lerin paylaşıma açılmış şebeke elamanlarını kiralayarak yerleşik LEC’lerin imkânlarını kullanabilir. Son olarak CLEC’ler rekabet etmek için ihtiyaç duydukları tüm imkânları tesis edebilirler. Farklı zamanlarda rekabetçi şirketlerin bu yöntemlerin farklı bileşimlerini kullandıkları görülmektedir.

1970’li yıllara kadar AT&T Amerika’da uzak mesafe arama pazarında tekel konumundaydı. 70’li yıllarda MCI ve Sprint gibi şirketlerde uzak mesafe hizmetleri sunmaya başladılar. Rekabetin tedricen ortaya çıkışı fiyatları azaltırken aramaların artmasına neden oldu. Şu anda ABD’de 1.200’den fazla uzak mesafe hizmeti sağlayan şirket bulunmaktadır. Bu şirketler FCC’nin denetiminde olmasına rağmen Komisyon pazarda oluşan rekabet ortamından dolayı düzenleme yapmaktan kaçınmaktadır. 2005 yılında telekomünikasyon sektöründe alınan patent sayısı ise 11.510 olarak gerçekleşmiştir. ABD’de yaklaşık 280 milyon kişi ya da ABD nüfusunun % 98,8’i bir ya da daha fazla işletmeciden mobil telefon hizmeti alabilecek konumdadır. Amerikan nüfusunun % 95’ten fazlası hizmet sunmak için en az 3 işletmecinin rekabet ettiği alanlarda yaşamaktadır. Amerikalıların yarısından fazlası ise en az 5 işletmecinin rekabet ettiği alanlarda yaşamaktadır. Amerika’nın kırsal bölgelerinde yaşayan nüfusunun yaklaşık % 99,3’ü ya da 60,6 milyon insan bir ya da daha fazla mobil işletmeciden hizmet alma imkânına sahiptir. Amerikan nüfusunun yaklaşık % 82’si en az bir mobil genişbant hizmeti sunan işletmeciden hizmet alabilecek pozisyondadır. 2006 yılı boyunca ABD’deki mobil telefon abonelerinin sayısı 213 milyondan 241,8 milyona yükselmiştir. Buda % 80’lik bir yayılma oranına tekabül etmektedir. Kullanıcıların 2006 yılının ikinci yarısı için aylık ortalama konuşma süreleri 708 dakikadır. Gönderilen kısa mesaj sayısı 2005 yılının Aralık ayında 9,8 milyon iken Aralık 2006’da 18,7 milyona yükselmiştir. Mobil telefon hizmetinin dakika başı fiyatını ölçmek için kullanılan dakika başı gelir ise 2006 yılında da bir önceki yılla aynı kalarak 0,07 Dolar olarak gerçekleşmiştir. Kablosuz işletmeciler 2006–2007 yılında 400–800 kbps’lik tipik download veri iletim hızlarını mümkün kılan genişbant şebekelerini genişletmeye devam etmişlerdir. 2006 sonu itibariyle ABD’de 22 milyon mobil kablosuz cihaz genişbant hızlarında internete erişebilecek konumdadır. 2005 sonunda bu rakamın 3 milyon olduğu düşünülürse gelişme daha iyi anlaşılabilecektir.


Dünya Genelinde Neden Bizi Tercih Ediyorlar?

Hizmet Süremiz

Günlük olarak satın aldığınız konuşma paketlerini anında iadesini sağlayabiliriz..

Tüm Dünyaya Konuşma Bileti

Kampanyalarımız dahilinde 1cent değerinde konuşma paketi hediye ediyoruz.

İş Gereği

Bir çok site kuran kişilere göre ucuz fiyat garantisi verdiğimiz için bizi seçtiler.

%100 İade Garantisi

Memnun kalınmadığında iade garantisi sunduğumuz için bizi seçtiler.

Nasıl Konuşma Paketi Satın Alırım?

image
  • Sitemize Giriş Yapın.
  • İletişim Kısmından Müşteri Hizmetlerine Bağlanın.
  • veya Müşteri Hizmetlerine Bağlanmadan
  • Ana Menü üzerinden
  • Konuşma Paketleri menüsüne tıklayınız.
  • Hizmet verdiğimiz ülkelere gitmek için
  • Konuşma Hizmeti Satın Alın.